Consiliere gratuită: 0766 576 998, 0724 234 130, 0799 777 337
    English
    We offer support in English. Call us at: 0722.255.024

Autorizație IGSU (ISU) incendiu. Sisteme antiincendiu avizate.

Căutați să obțineți cât mai rapid autorizația IGSU pentru securitatea la incendiu?

Aveți nevoie de un sistem antiincendiu proiectat de profesioniști și avizat de IGSU?

Vă punem la dispoziție o ofertă completă, în conformitate cu normele legale. Contactați-ne pentru detalii.

 

Detalii despre autorizația ISU (IGSU)

Construcțiile se împart in două mari categorii:
– construcții existente si construcții noi, cu următoarele funcțiuni principale: parcaje subterane/ supraterane, clădiri mixte, locuințe, clădiri de producție si/sau depozitare, comerț, sănătate, administrative ,învățamânt cultura etc.

Obtinerea de aviz/autorizație IGSU pentru clădirile prezentate mai sus este obligatorie pentru urmatoarele subcategorii de cladiri:

– parcaje subterane: peste 10 autoturisme;
– clădiri mixte ( spații amenajate in clădiri) : comerț la parterul blocurilor sau producție si depozitare/ centre de agrement  cu aria desfășurată mai mare de 200 mp;
– cladiri pentru comerț clădire izolată aria desfașurată mai mare sau egală cu 600 mp;
– cladiri pentru alimentație publică ( restaurante, cafenele etc.) cu aria desfășurată mai mare de 200 mp;
– centre de agrement izolate cu aria desfășurată mai mare de 600 mp;
– cladiri pentru administrativ/ birouri cu aria desfășurată mai mare sau egala cu 600 mp;
– spitale,indiferent de suprafată si policlinici cu aria desfașurată mai mare de 600 mp;
– cladiri pentru învățământ cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 150 mp;
– cladiri pentru producție și depozitare cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;
– hoteluri pensiuni cu mai mult de 8 camere si / sau 16 locuri de cazare.
– clădiri de locuit cu peste 11 nivele;
– clădiri cu funcțiuni mixte cu peste 28 de metri inaltime;
– toate tipurile de clădiri cu săli aglomerate, indiferent de aria construită. Sală aglomerata reprezintă camera in care se află simultan 200 persoane pe parter si 150 de persoane pe etaje sau subsol ( atunci când suprafața aferentă unei persoane este sub 4 metri pătrați).

Pentru alte tipuri de cladiri (altele decat cele enumerate mai sus), raman obligatorii alte legi independente de IGSU ce obliga la intocmirea de catre beneficiar a unor documentatii tehnice specifice ( adică trebuie realizate proiecte tehnice, verificari de proiecte, scenarii la foc etc, dar fara depunerea acestor documentatii intocmite la IGSU).

Pentru clădirile de mai sus ( care necesită aviz/ autorizație) asigurăm următoarele servicii solicitate de către IGSU/ alte instituții  si alte normative in vigoare:

– relevee de arhitectură și instalații ( necesare numai la clădirile existente)
– expertize de incendiu, de structură, studii istorice, expertize biologice, orice alte studii solicitate de autoritațile statului ( necesare numai la clădirile existente).
– obținere depunere avize si autorizații ( IGSU, ISC, Primarie etc)
– realizarea întregii documenții de arhitectură, structură, instalații ( în ambele situații: clădiri existente cu masurile de adoptat si clădiri noi ).

Fazele de proiectare sunt următoarele ( in funcție de diverse situații complexe ) :
-Consultanța, SF, DTAC/PAC, PT, DE, părți economice ( devize economice, încadrări de lucrări etc.)
– bugetarea lucrărilor.
– urmărirea de șantier, asistență tehnică.
– Dirigentie de șantier ( inclusiv întocmirea cărții tehnice a construcției.)
– Verificatori in construcții : arhitectură B, C. D,E,F, IT IS IE, A1, A2, A3
– Asistarea beneficiarului pe toate fazele de proiectare si execuție până la îndeplinirea obiectivului principal ” autorizația de securitate la incendiu ”.

Mai jos este prezentata o scurtă listă cu ordinea tuturor etapelor ce trebuiesc parcurse pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu:

– obtinere certificat de urbanism;
– obtinere avize IGSU, ISC, utilitati etc.;
– obtinere autorizatie construire primărie sau consiliu județean;
– execuție si intocmirea cartii tehnice de catre RTE si diriginte de șantier;
– obtinere autorizatie de securitate la incendiu;

Email Sună WhatsApp