Consiliere gratuită: 0766 576 998, 0724 234 130, 0799 777 337
    English
    We offer support in English. Call us at: 0722.255.024

Politica de confidențialitate și procesare a datelor personale


Firma IQ SECURITY TEAM SRL respectă și protejează datele dumneavoastră personale, conform prevederilor Regulamentului UE 679/2016 .

Prin acceptul dumneavoastră, respectiv solicitarea produselor și serviciilor IQ SECURITY TEAM SRL, vă exprimați expres acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, în scopul încheierii și derulării contractului de prestări servicii, cu respectarea întocmai a prevederilor Regulamentului UE 679/2016.

IQ Security se obliga să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului iqsecurity.ro, așa cum prevăd dispozițiile legilor privind protecția datelor personale.

În conformitate cu dispozitiile legii, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

dreptul la informare
dreptul de acces la date cu caracter personal
dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal
dreptul de opozitie
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
dreptul de a se adresa justitiei

Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimtamântul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de IQ Security în conformitate cu scopurile menționate.

Daca nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate vă rugăm să nu ni le furnizați.

Daca doriți ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteți notifica oricând acest lucru la urmatoarea adresa de email: contact@iqsecurity.ro .

Scopul colectarii datelor

Atunci când ne furnizati datele cu caracter personal, IQ Security le poate utiliza în urmatoarele scopuri declarate, daca nu se specifica în alt fel:

pentru a ne asigura ca pagina de web este relevanta pentru nevoile dumneavoastra;
pentru a va confirma serviciile pe care le-ati achizitionat în sistem on-line si a va furniza informatii suplimentare cu privire la aceste servicii;
transmiterii de oferte, mesaje publicitare si de marketing;
informatii despre promotii prin telefon, SMS, sau alte mijloace de comunicare cu privire la produsele IQ Security;

IQ Security poate dezvalui datele cu caracter personal catre terti daca acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de buna-credinta în care aceste actiuni sunt necesare pentru conformarea la dispozitiile legale; protejarea si apararea drepturilor de proprietate ale IQ Security si ale site-ului iqsecurity.ro; actionarea în circumstante de urgenta pentru protejarea sigurantei personale a angajatilor, utilizatorilor de produse sau servicii.

Atunci când IQ Security este solicitat sa furnizeze date cu caracter personal sau nu se permite acest lucru, vor fi dezvaluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitarii.

Colectarea de date cu caracter personal

Suplimentar fata de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe site-ul iqsecurity.ro implica: efectuare contactarii prin iqsecurity.ro sau prin terti parte, necesita furnizarea informatiilor solicitate si marcate a fi obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fara consimtamântul dumneavoastra în caz de litigii/dispute privind fraudele institutiilor abilitate.

Utilizarea datelor statistice si a datelor anonime

IQ Security poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrarii în urmatoarele scopuri:

realizarii de rapoarte / analize;
realizarii de informari în scopuri proprii;
publicarii, promovarii, ofertarii serviciilor oferite de IQ Security

Utilizarea cookie-urilor

Pentru a vedea mai multe detalii, accesați politica cookie.

Cum intru în posesia datelor pe care le dețineți și cum pot fi șterse acestea?

Putem fi contactați pentru a vă onora solicitare utilizând pagina de contact și datele trecute în aceasta.

Email Sună