Consultanta de securitate gratuita. Suna la: 0799.777.337 sau 0749.650.985

Evaluare de risc la securitatea fizică

 

Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora. – Legea 333/2003, art.2, alin.(1)

In conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII Guvernului Nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizic.

IQ Security este partenerul dumneavoastra de incredere, fiind in masura sa efectueze la timp si cu acuratete evaluare de risc la securitatea fizică pentru obiectivele care intra sub incidenta acestei obligatii legale.

Prețuri începand de la 295 de lei!

 

evaluare de risc

Cine face obiectul analizei de risc conform anexelor la H.G. 301/2012?

 – Sunt supuse avizării poliţiei proiectele sistemelor de alarmare destinate următoarelor categorii de obiective:

 • unităţi de interes strategic şi obiective aparţinând infrastructurilor critice;
 • unităţi sau instituţii de interes public;
 •  instituţii de creditare, unităţi poştale, puncte de schimb valutar, case de amanet, unităţi profilate pe activităţi cu bijuterii din metale sau pietre preţioase;
 • magazine de arme şi muniţii;
 • staţii de comercializare a carburanţilor/combustibililor;
 • săli de exploatare a jocurilor de noroc;
 • centre de procesare;
 • casierii furnizori şi servicii de utilităţi;
 • obiective industriale;
 • depozite;
 • instalaţii tehnologice.    H.G. 301/2012

  – Categoriile de unități pentru care au fost elaborate cerințe minime de securitate în evaluare de risc:

 • unităţile de interes strategic şi obiectivele aparţinând infrastructurilor critice;
 • instituţiile de creditare din categoria băncilor;
 •  organizaţiile cooperatiste şi instituţiile financiare nebancare ce derulează activităţi cu numerar;
 • casele de amanet, unităţile profilate pe activităţi cu bijuterii din metale sau pietre preţioase ori magazinele de comercializare a armelor şi muniţiilor;
 • unităţile poştale;
 • staţiile de comercializare a carburanţilor/combustibililor;
 • spaţiile comerciale cu suprafeţe mai mari de 500 mp.;
 • incintele de exploatare a jocurilor de noroc cu achitarea premiilor pe loc, exceptând spaţiile în care funcţionează mai puţin de 3 aparate slot-machine sau cele pentru bingo în sistem TV, precum şi în spaţiile în care se desfăşoară activităţi conexe, care presupun încasarea taxelor de joc, achitarea premiilor sau depozitarea fondurilor de câştiguri;
 • casieriile furnizorilor de utilităţi;
 • automatele destinate tranzacţiilor cu numerar, indiferent de locul de amplasare;
 • centrele de procesare a numerarului.    H.G. 301/2012

Necesitatea evaluarii de risc pentru securitate rezida din prevederile Anexei NORMELOR METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Constituie contravenţie încălcarea prevederilor din normele metodologice, după cum urmează:

 • nerespectarea măsurilor minimale de securitate
 • analiza de risc la securitate fizică trebuie să asigure identificarea vulnerabilităţilor şi a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică şi să indice măsurile de protecţie necesare obiectivului analizat.

Vă recomandăm să efectuați o evaluare de risc pentru a nu avea probleme ulterioare. IQ Security vă stă la dispoziție cu servicii de evaluare de risc (analiză de risc sau managementul riscului) la prețuri concurente pe piată. Contactați-ne pentru a obține o ofertă pentru o evaluare de risc.

Echipa IQ Security va sta la dispozitie pentru a va oferi servicii profesioniste de securitate!

Vă asigurăm protecția muncii angajaților dvs. și a afacerii.